Select Page

Zarządzanie duża ilością informacji w złożonych strukturach  jest problemem dla wielu firm. Dostępne na rynku rozwiązania są wyspecjalizowane w określonym zagadnieniu oferując mnóstwo funkcji, które nie każdemu są potrzebne, jednocześnie pomijając potrzeby nietypowe.

CodeWare zaprojektowało elastyczną platformę do obsługi bazy danych stworzonej pod potrzeby klienta. W praktyce oznacza to możliwość zarządzania różnymi typami informacji i złożonymi zależnościami pomiędzy nimi. Zrealizowane projekty to między innymi zarządzanie:

  • Zleceniami serwisu i instalacji dla firmy monitorującej sprzęt medyczny
  • Serwisem technicznych systemów zabezpieczeń
  • Procesem realizacji zleceń w agencji interaktywnej
  • Sklepem internetowym opartym na systemie SOTE
Więcej w dalszej części artykułu

Zlecenia w firmie monitorującej sprzęt medyczny

– Wprowadzanie zgłoszeń serwisowych, przechowywanie skanów protokołów i zlecanie realizacji konkretnym instalatorom.
– Powiadomienia o zbliżającym się terminie realizacji.
– Przechowywanie informacji o konkretnym kontrahencie, jego obiektach i sprzęcie umieszczonym w tych obiektach
– Indywidualne powiadomienia mailowe o upływie  gwarancji i zbliżającym się terminie serwisu sprzętu.
– Wzory protokołów i druków przygotowane na życzenie klienta, drukowane z programu.

Serwis technicznych systemów zabezpieczeń

– Złożone zależności pomiędzy systemami (video, audio, nadzór kas), obiektami kontrahenta a przypisanymi instalatorami.
– Wprowadzanie zleceń serwisowych, automatyczne generowanie zleceń konserwacji itp.
– Alerty definiowane wg. potrzeb klienta – o zmianach dokonanych w systemie, przesunięciach terminu, braku potwierdzenia terminu ze strony instalatora
– Złożony cykl „życia” zlecenia – zależnie od aktualnego statusu zmieniają się pola, które należy uzupełniać i osoby, które są do tego uprawnione (klient, instalator, operator).
– Widoki kalendarza zleceń
– Formularz zgłoszeniowy dla obsługiwanego klienta
– Integracja z systemem KCFirma (pobieranie stanu magazynowego, przesunięć towarów etc)
– Przechowywanie numerów seryjnych, przypisywanie ich do urządzeń w obiektach klienta (nadzór nad gwarancją i procesem serwisowania).

Agencja Interaktywna

– System umożliwia przesyłanie dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami zachowując logi dokonanych o zmianach
– Niezależne formularze obsługi zlecenia dla każdego działu – LinkBuilding, SEO, Copywriting, etc.
– Wsparcie w analizach – stworzone na potrzeby klienta moduły pobierają dane z zewnętrznych źródeł.
– Cyklicznie wywoływane procesy zbierania danych z Internetu

Sklep Internetowy

– Import cen dystrybutorów z plików XML, CSV, TXT (ceneo, skapiec, własne formaty dystrybutorów)
– Dystrybutorem może być własny magazyn – import z pliku lub zarządzanie ceną i dostępnością w systemie.
– Narzut procentowy i kwotowy na ceny dystrybutorów wg. kategorii, producenta, ceny, aktualnej dostępności
– Wybór najlepszej oferty na konkretny towar wg. definiowalnych kryteriów: priorytet dystrybutora (magazynu), dostępność; w zależności od kategorii, producenta, przedziału ceny zakupu, przedziału marży, itd.
– Sortowanie najlepszych ofert po priorytetach: dostępność, marża, cena końcowa.
– Pobieranie danych ze sklepu do systemu
– Rozbudowane wyszukiwanie w ofercie sklepu
– Zbiorowe zarządzanie wagami towarów, “starą ceną”, eksportem do porównywarek
– Zamówienia klienta końcowego są obsługiwane w systemie – dostarczenie zamówienia do dystrybutora: mailowo, lub przez system online.
– Zarządzanie wysyłką towarów, przypominanie o terminie dostawy.

Platformy umożliwiają dostęp wielu użytkownikom, z możliwością przypisania ich do grup i przydzielania przywilejów z dokładnością do każdego pola bazy danych.